Publicerad: tisdag, 6 februari, 2018 - 10:01

Ny styrelseordförande i Eckerö

Eckerö har utsett en ny kommunstyrelseordförande för 2018-2019. I Lemland och Kumlinge fick sittande ordföranden fortsatt förtroende.

Jan-Anders Öström är ny kommunstyrelseordförande i Eckerö och Sven-Eric Carlsson är ny viceordförande. Kommunfullmäktige utsåg på sitt förra möte styrelsen för 2018-2019 och den består också av Kerstin Wikgren, Johan Hilander, Susann Fagerström och Gunilla Holmberg.

Fullmäktige utsåg också sin egen ordförande och där fick Anders Svebilius förtroende att sitta kvar på posten under 2018.

Återval i Lemland

I Lemland återvaldes Robert Mansén till fullmäktigeordförande. Jana Eriksson blir ny första vice ordförande 2018 och Danne Sundman fortsätter på posten som andra vice ordförande.

Fullmäktige beslöt också att Anna Janson fortsätter som kommunstyrelsens ordförande för åren 2018-2019 och Conny Rosenberg fortsätter som vice ordförande. Som styrelsemedlemmar återvaldes Carina Andersson, Henrik Olofsson, Roger Andersson, Annika Karlsson och Susanne Fagerström.

Återval i Kumlinge

Även i Kumlinge återvaldes kommunfullmäktiges presidium vilket betyder att Mats Perämaa fortsätter som ordförande, Mia Hanström som första viceordförande och Ingrid-Nygård Sundman som andra viceordförande.
Till kommunstyrelsens ordförande för 2018-2019 valdes Gun-Mari Lindholm. Alexandra Blomqvist utsågs till vice ordförande och medlemmar i styrelsen blir Alexander Fredriksen, Lenny Karlsson och Satu Numminen.

 

Fler Nyheter

Motstånd och få barn drar ned vaccinationsskyddet

Mia Kontio och Olli-Pekka Lehtonen:
Åland och svenska Österbotten ligger i botten när Institutet för hälsa och välfärd mäter vaccinationsgraden i landet.

Stadsdirektör söker jobb på Justitieministeriet

Barbara Heinonen:
Mariehamns stadsdirektör Barbara Heinonen har sökt en tjänst som riksfogde vid Justitieministeriet i Helsingfors. Hon är en av fem sökande till tjänsten. Tjänsten tillsätts i början av december för en tidsperiod på fem år.

Körkortsregistret ska förnyas

Nyhetsnotisen i ljudform:
Det åländska körkortsregistret är i behov av förnyelse, både vad gäller systemuppbyggnad och som teknisk plattform. Det konstaterar landskapsregeringen som nu tecknat avtal med Åda Ab gällande en förstudie för förnyelse av registret. Kostnaden blir enligt landskapsregeringens uppskattning 8550 euro.

Lägenhetshus planeras vid Havsvidden

Nyhetsnotisen i ljudform:
Nu har Bostads Ab Havsvidden i Geta fått jordförvärvstillstånd av landskapsregeringen. Tillståndet innebär att bostadsbolaget nu kan ingå ett legoavtal med Havsvidden Ab gällande ett markområde där man planerar att uppföra ett lägenhetshus i två våningar. Huset ska rymma åtta lägenheter.

Åländsk skogsindustri påverkas inte ännu av riksstrejk

Kenneth Berndtsson:
De åländska skogsbolagen påverkas inte nämnvärt av strejken inom skogsindustrin i riket. Pappersindustrin är igång igen, men sågverken och fanérfabrikerna har fortfarande strejk. Kennet Berndtsson på Skogax säger att det inte märkts mycket.

50 kommunanställda ska implementeras i KST

KST-ordföranden Runar Karlsson intervjuas av Owe Sjöblom:
När Ålands omsorgsförbund ombildas till Kommunernas socialtjänst (KST) blir personalstyrkan 50 personer större.

Inte samhällets sak att stormsäkra elnätet

Utvecklingsminister Alfons Röblom intervjuas av Tomas Tornefjell:
- I dagsläget finns det inga möjligheter för landskapsregeringen att vara med och betala för att stormsäkra elnätet. Det säger utvecklingsminister Alfons Röblom (HI), som bland annat ansvarar för energifrågor.

WHA-bygget framskrider som planerat

Projektledare Dan Engblom om arbetet på WHA
Ombyggnationen av Wiklöf Holding Arena framskrider som planerat. - Vi har inte stött på några överraskningar alls ännu här på WHA, säger projektchefen Dan Engblom.

Ålbiocom vill anlägga fler våtmarker

Nyhetsnotisen i ljudformat:
Ålbiocom Ab, alltså tidigare Ålandskomposten Ab, önskar anlägga fler våtmarker för att förbättra reningsstegen av näring, gärna i samarbete med landskapsregeringen. Det här är ett av de konkreta förslag som kommit fram under landskapsregeringens kartläggning av sociala, kulturella, ekonomiska och ekologiska värden i Sund.