Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 21 januari, 2022 - 14:28
  • De mest lämpliga områdena är mörkblåa på kartan och de minst lämpliga gröna.

Ny studie om havsbaserad vindkraft

En ny studie av forskare från sex finländska organisationer har kartlagt områden som är lämpliga för havsbaserad vindkraft.

Finlands miljöcentral skriver i ett pressmeddelande att studien identifierat havsområden där vindkraft kan byggas lönsamt och utan större skada för andra näringsgrenar, människor eller den marina naturens mångfald. Elina Virtanen från Finlands miljöcentral är huvudförfattare till studien. Hon säger i pressmeddelandet att det är möjligt att placera även stora vindkraftsparker i alla finska havsområden på ett kostnadseffektivt sätt, utan betydande skada för kustinvånarna och näringsgrenar, och dessutom med minimal inverkan på den marina naturen.

De största lämpliga havsområdena finns i Bottenviken, söder om Kvarken och i de centrala delarna av Bottenhavet. Enligt studien finns det lämpliga mindre områden också i Finska viken. Forskarna har tagit fram en karta där man markerat de mest lämpliga områdena, och där kan man också se att ett sådant finns strax norr om Åland.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »