Publicerad: tisdag, 6 november, 2018 - 15:25Uppdaterad: tisdag, 6 november, 2018 - 17:12
  • Susanne Vävare är vattenbiolog på landskapets miljöbyrå. Foto: Martina Eriksson

Ny strategi med fokus på mikroplaster

Ålands Landskapsregering har tagit fram en plaststrategi som nu skickats ut på remiss. Susanne Vävare, vattenbiolog på miljöbyrån, som suttit i den arbetsgrupp som tagit fram strategin berättar att den är en politisk beställning som har sitt ursprung i den diskussion som fördes för ett år sedan gällande konstgräsplaner och mikroplaster i dricksvatten.

Strategin är en sammanställning över fakta kring läget gällande mikroplaster på Åland samt ett förslag på cirka 50 punkter med åtgärder och rekomendationer kring hur man ska agera i frågor gällande detta. Strategin som riktar sig till bland annat myndigheter, kommuner, föreningar och organisationer fokuserar mycket på mikroplaster men involverar även andra plaster. Susanne Vävare berättar att målet är att efter remissrundan fastställa strategin innan årsskiftet så att den sedan kan fungera som inspiration för åtgärdsplaner gällande plast.