Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 25 maj, 2023 - 06:20Uppdaterad: torsdag, 25 maj, 2023 - 09:58

Ny rapport: Restriktionerna hade betydande inverkan på unga människors sociala liv

Barn och unga som redan före pandemin befann sig i en sårbar situation drabbades allra hårdast av corona-restriktionerna – det säger Sinikka Aapola-Kari, forskningschef på finska ungdomsforskningssällskapet.

Tillsammans med tre andra forskare har hon sammanställt studier som gjorts i de nordiska länderna kring barn och ungdomars upplevelse av restriktioner och skyddsåtgärder under corona-pandemin. 

I rapporten framkommer det att den sociala biten blivit lidande för många. 
– Skolor är inte bara utrymme för lärande utan de är också viktiga sociala utrymmen för barn och ungdomar. När undervisningen flyttades till nätet så fungerade den delen nog ganska bra för de flesta, men den sociala dimensionen var jättemycket svagare och det är något som syns i forskningen, säger Sinikka Aapola-Kari.   

Samtidigt är resultaten tvetydiga, då en del barn och unga också upplevt corona-perioden som positiv.  

Rapporten "Restricted Childhood, Interrupted Youth", på svenska ungefär "begränsad barndom, avbruten ungdomstid" har tagits fram på uppdrag av Nordens välfärdscenter – en institution inom Nordiska ministerrådets social- och hälsosektor. De sammanställda studierna är gjorda i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Island, Grönland och Färöarna. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »