Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 24 november, 2022 - 10:15Uppdaterad: torsdag, 24 november, 2022 - 12:18

Ny ordförande för TCÅ

Sara Alopeus har valts till ny ordförande för Tjänstemannaorganisationerna på Åland, TCÅ r.f. på höstmötet tisdagen den 22 november 2022.

Sara Alopeus arbetar som handläggare vid Ålands landskapsregerings näringsavdelning. TCÅ:s avgående styrelseordförande Linda Mattsson har varit ordförande åren 2017 – 2022.

Kvar i styrelsen sitter Gunilla Berglund, Ulrica Dahlberg, Jonna Nyman och Dan Sjövall. Jana Ekebom och Tiina Uotinen valdes in som nya styrelsemedlemmar.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »