Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 18 september, 2023 - 14:30Uppdaterad: måndag, 18 september, 2023 - 14:56
  • Majviva är en av arterna som omfattas av den nya naturvårdsförordningen. Foto: David Abrahamsson.
  • Naturvårdsintendent David Abrahamsson. Foto: Peter Grönholm.

Ny naturvårdsförordning efter 25 år

Ålands landskapsregering har utfärdat en ny naturvårdsförordning. Den nuvarande har varit i kraft sedan 1998. I den nya förordningen skyddas 392 arter och 32 biotoper. 

– Det är mycket viktigt att vi fått till det här och det är viktigt att kommande generationer får ta del av de här arterna, säger naturvårdsintendent på landskapet, David Abrahamsson

Den nya naturvårdsförordningen är också ett steg mot att uppnå målsättningarna som finns i EUs art och habitat samt fågeldirektiv. 
– Det är ett stort steg mot målen, men nu skulle vi behöva uppdatera naturvårdslagen som även den är från 1998, säger David Abrahamsson. 

Till ändringarna hör bland annat orkidén Adam och Eva som tidigare inte varit fridlyst, men nu är det samt att det tidigare förbudet mot att använda havtornspressar före den första oktober nu är upphävt. 

Den nya naturvårdsförordningen börjar gälla från och med den 1 november.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »