Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 16 december, 2020 - 14:19Uppdaterad: onsdag, 16 december, 2020 - 16:16

Ny motion vill utreda Mises laglighet

En motion där man vill att staden ska utreda delar av Ålands miljöservice (Mise) verksamhet har lämnats in till stadsfullmäktige.

Motionen är undertecknad av Rolf Granlund (ÅF), Anton Göthlin (Ob), Pelle Hägglund (ÅF), Christian Wikström (Ob), Conny Nylund (Ob) och Susanne Vävare (HI).

De anser bland annat att ett beslut i EU-domstolen gör att Mises avgiftspolitik inte skulle klara domstolsprövning.

- Det är den som förorenar som ska betala. I dagens prissättning betalar alla lika mycket för både fasta kostnader och tömning varje månad, säger Rolf Granlund, som är förste undertecknare för motionen.

Man vill att stadsstyrelsen ska få i uppdrag att reda ut om avfallskostnader för hushåll strider mot EU-lagstiftning, om Mise, alternativt ägarna, kan bli återbetalningsskyldiga till hushållen och om Mise är rätt myndighet att sköta avfallshanteringen för stadens hushåll.

Mise har har avböjt att kommentera kritiken i detta skede.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »