Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 18 oktober, 2022 - 16:07Uppdaterad: tisdag, 18 oktober, 2022 - 17:33

Ny miljörevision pekar på brister inom staden

Flera brister i stadens miljöarbete påtalas i en ny miljörevision.

Granskningar görs regelbundet eftersom staden är miljöcertifierad enligt den internationella standarden ISO 14001. Denna gång granskades bland annat Lotsbroverket, fastighetsavdelningen och Räddningsverket.

Revisorerna noterade ett antal mindre brister och tre större avvikelser. De större är att nämnder och bolag inte ställer miljökrav vid upphandlingar av till exempel entreprenörer och gods, att information om bindande krav inte nått ut i organisationen och brister i arbetet med kemikalier med undantag för Lotsbroverket.

Enligt stadens miljösamordnare Ulf Simolin har alla avvikelser redan åtgärdats.

- Vi har rapporterat åtgärder och hur vi har tänkt inrätta rutiner så att de inte upprepas, säger han.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »