Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 30 april, 2021 - 06:27Uppdaterad: fredag, 30 april, 2021 - 09:17

Ny läroplan för förundervisning senareläggs

I och med den nya barnomsorgs- och grundskolelagen ska en ny läroplan för barnomsorgen upprättas.

En ny läroplan har tagits fram, men efter att man gått igenom remissvaren noterar landskapsregeringen att en omfattande justering krävs för att motsvara behovet av ett nytt styrdokument. För att garantera ett tillfredsställande slutresultat och för att ge tid för implementering har man beslutat att skjuta fram grunderna för förundervisning till den 31 juli 2022. Det betyder att gruppfamiljedaghem, daghem och fritidshem inför kommande läsår på samma sätt som i dag ska göra upp en arbetsplan som beskriver hur verksamheten genomför barnomsorgens målsättningar.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »