Publicerad: fredag, 4 januari, 2019 - 15:24

Ny information från Hammarland

Ansvarspersoner för skola och daghem har sammanträtt och följande information ges angående skola och daghem inför måndagen.
Kommunen arbetar utgående från att elavbrottet ännu fortsätter på måndag i Näfsby skolområde.

Näfsby skola:
Skolan ordnas i Näfsby skola. Vanlig skoltransport gäller. Föräldrar uppmanas ordna att elever har varma kläder och inneskor. Skolmat ordnas från Hammarbos kök. Arbeten görs för att värma upp åtminstone delar av skolbyggnaden.

Barndaghem:
Endast daghemmet Klaralund hålls öppet. Barn från daghemmet Björkdungen förs på måndag till daghemmet Klaralund. De barn som har möjlighet att stanna hemma under måndag till onsdag kommer att uppmanas göra det för att underlätta verksamheten. För de här barnen erbjuds avgiftsfrihet under de här dagarna. Även här bör barnen förses med varma kläder. Arbeten görs för att få reservkraft i daghemmet Klaralund.
Föräldrar kan ta kontakt med till följande telefonnummer angående närvaro måndag till onsdag.
Daghemmet Klaralund: 0457 344 6211
Daghemmet Björkdungen: 0457 345 6202

Fritidshemmet:
Klaras fritidshem hålls öppet. Föräldrar som har möjligt kommer att uppmanas att avstå från servicen i fritidshemmet under måndag till onsdag för att underlätta verksamheten. Föräldrar kan ta kontakt till följande telefonnummer angående närvaro måndag till onsdag.
Klaras fritidshem 040 7089 882