Publicerad: onsdag, 7 mars, 2018 - 05:56
  • Eckerö och Hammarland utreder en högstadieskola på västra Åland. Arkivfoto: Cecilia Ekströmer.

Ny högstadieskola utreds

Eckerö går med i en arbetsgrupp som Hammarland tagit initiativ till för att utreda byggande av en högstadieskola.

Men enligt beslutet, som godkänts av kommunfullmäktige, är Eckerös målsättning i nuläget ändå att kvarstå inom Södra Ålands Högstadiedistrikt. Eckerö deltar inte heller i finansieringen av utredningen på annat sätt än att betala mötesarvoden för kommunens representanter i arbetsgruppen.

Kommunstyrelsen i Hammarland tillsatte arbetsgruppen för en månad sedan med uppdrag att utreda förutsättningarna för en ny högstadieskola på västra Åland. Ett förslag om en sådan utredning fick Eckerö och Hammarland inget gehör för i samband med diskussionen om att bygga ut Kyrkby högstadieskola i Jomala. Men nu satsar alltså de två kommunerna på en egen utredning för vilken Hammarland reserverat 20.000 euro.