Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 20 april, 2020 - 15:23Uppdaterad: måndag, 20 april, 2020 - 18:08
  • LAgtinget diskuterade i dag den nya diskrimineringslagen. Foto Hasse Persson Bru.

Ny diskrimineringslag kräver "rimlig anpassning"

Ålands ombudsmannamyndighet har inga ökade resurser att vänta även om den nya diskrimineringslagen kan leda till fler fall och mer tillsyn.

Det var vicelantråd Harry Jansson, centern, tydlig med när lagtinget idag diskuterade lagförslaget till den nya diskrimineringslagen, som är en blankettlag från riket med vissa ändringar. Socialdemokraternas Nina Fellman påpekade i sitt gruppanförande att när lagen antogs i Finland så växte antalet klagomål avsevärt, bland annat eftersom diskrimineringsgrunderna breddades.

Wille Valve, moderat, talade om samma tendenser i Sverige. Men Harry Jansson meddelade att det inte finns utrymme för nyanställningar de kommande åren. Valve föreslog i sin tur en omfördelning av myndighetens resurser genom att stärka patient- och klientombudsmannens arbete, som handhar de flesta fall på Åland, och att helt överlåta konsument- och barnombudsmannens ansvar till riket.

Lagförslaget remitterades till lag- och kulturutskottet som bland annat fick med sig uppmaningen att bättre definiera innebörden av diskriminering genom vägran att göra rimliga anpassningar. Rimliga anpassningar är en formulering som flera lagtingsledamöter befarar kan komma att leda till olika tolkningar och domstolsprocesser.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »