Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 20 januari, 2021 - 11:42Uppdaterad: onsdag, 20 januari, 2021 - 12:07

Ny arbetsgrupp för elektroniska patientuppgifter

En arbetsgrupp ska ta fram underlag för att göra det möjligt att reglera elektronisk behandling av klient- och patientuppgifter inom social- och hälsovården.

I arbetsgruppen ingår främst personal från landskapsförvaltningen, det är juristerna Salome Saar och Joel Bremius, lagberedare Sören Silverström, rättschef Michaela Slotte, förvaltningsansvarig för IT Ronny Lundström, dataskyddsombud Magnus Unger och ÅHS informationssäkerhetsansvarig Joakim Örblom.

Arbetsgruppen ska vara klar med sitt arbete den 30 september i år.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »