Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 24 oktober, 2023 - 06:01Uppdaterad: onsdag, 1 november, 2023 - 10:00
  • Filmen om Stormskärs-Maja fick ekonomiskt stöd från landskapet. Arkivbild.

Nu utvärderas landskapets filmsatsning

Landskapsregeringens filmsatsning som pågått sedan 2010 ska nu utvärderas. Utvärderingen sker på begäran av lagtinget efter att frågan om hur mycket landskapet ska satsa på filmproduktion väcktes i plenum för ett drygt år sedan. 

Utvärderingen görs av Jan-Ole Lönnblad, tidigare chef för kulturbyrån.  
Han ska titta på kostnader, inkomster och övriga kringeffekter av filminspelningar på Åland och undersökningen ska också fungera som en historisk tillbakablick och ge synpunkter på framtida satsningar. 

Principen för filmsatsningen har varit att landskapet finansierar max fem procent av den totala budgeten för en filminspelning. Jan-Ole Lönnblad tror att de pengar som filmbolagen spenderat när de varit på Åland överstiger den summan. 
– Det är min hypotes, jag vet att det stämmer på några filmer, men jag måste undersöka några fler, säger Lönnblad. 

Utvärderingen väntas bli klar i mitten av november. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »