Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 3 mars, 2021 - 11:06Uppdaterad: onsdag, 3 mars, 2021 - 12:40

Nu tas ny postlag fram

Ett underlag till en ny postlag finns nu hos lagberedningen vid landskapsregeringen.

Ålands radio har tidigare berättat om förslaget att ge Åland post möjlighet att dela ut post mer sällan. Landskapsregeringen anser att den ökade digitaliseringen lett till att behovet av traditionella posttjänster minskat och föreslår en lagändring. Därför vill man effektivisera postutdelningen och samtidigt minska dess inverkan på miljön. Man förbättrar också rörelsehindrades möjlighet att få avvikande utdelning utan avgift. I förslaget lindrar man kraven för hur länge det ska ta för en försändelse att nå mottagaren. Tidningsutdelningen är en extra tjänst som tidningshusen betalar extra för och som förhandlas direkt med tidningshusen. Åland Post har meddelat att det inte längre är motiverat med traditionell postutdelning fem dagar i veckan och uppskattar inbesparingen i samband med färre utdelningsdagar till 500.000 euro i året. Underlaget skrivs ihop till ett lagförslag som sedan kan lämnas över till lagtinget.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »