• Ålandskompostens vd Bengt Karlsson och Mats Tuvesson från företaget som levererat komposteringstrumman. Foto: Owe Sjöblom.
  • Materialet som ska komposteras går genom flera steg före det kommer in i komposteringstrumman, bland annat genom den här containern. Foto Owe Sjöblom.
  • Trumman sattes in i en hall som redan fanns vid Ålandskomposten. Foto: Owe Sjöblom.
Ålandskompostens vd Bengt Karlsson intervjuas av Owe Sjöblom:
Hör hela besöket vid Ålandskomposten, Owe Sjöblom intervjuar:
Publicerad: onsdag, 14 februari, 2018 - 15:49, uppdaterad: fredag, 16 februari, 2018 - 14:33

Nu sätts nya komposttrumman på plats

Nu sätts den nya komposteringstrumman på plats vid Ålandskomposten i Sund Gunnarsby.

Vd Bengt Karlsson hade ansökt om bygglov för en ny hall där komposteringstrumman skulle monteras, men bygglovet upphävdes av förvaltningsdomstolen bland annat eftersom byggnadstekniska nämnden i Sund inte hade hört grannarna under bygglovsprocessen.
- Nu sätter vi in trumman i en gammal komposthall som redan fanns här, säger Bengt Karlsson.
Kostnaden för trumman, vattenrening, mottagningsfickor, en krossanläggning och utrustning för att hetta upp slaktavfallet till 70 grader innan det går in i trumman uppgår enligt Karlsson till nästan en miljon.
- Det är en ganska tung satsning så jag hoppas få driva den här verksamheten i några år nu så att den hinner betala tillbaka sig, säger Bengt Karlsson.
Trumman ska vara i gång om två veckor, vattenreningen om tre veckor och senast i månadsskiftet mars-april ska också krossen och upphettningsapparaturen vara igång.

Fler Nyheter

Ny lastramp byggs i Torsholma

En ny lastramp ska byggas vid Torsholma, Lilla Hummelholm så att två fartyg fristående från varandra kan lossa och lasta.

Thörnroos reserverar sig i avbytarfråga

Centerns Veronica Thörnroos reserverar sig mot finans- och näringsutskottets betänkande gällande landskapsregeringens förslag till ny avbytarlagstiftning.

Varvstiden för Baltic Princess förlängs

Tallink-Siljas fartyg Baltic Princess blir på varv längre än planerat.

Avslag för motion om åländska gymnasieprov

Det är olyckligt att det förekommer språkfel i studentskrivningar! Det anser lag- och kulturutskottet som uppmanar landskapsregeringen att följa den språkliga utvecklingen. Utskottet föreslår ändå att lagtinget ska förkasta en motion av Axel Jonsson, Ålands framtid, som vill att man utarbetar en åländsk gymnasieexamination som har förutsättningar att fungera felfritt på svenska.

126.600 euro för Kökarbutiken

Aktieemissionen för Nya Kökarbutiken fortsätter gå som tåget. Nu har 126.600 euro kommit in, vilket vida överstiger minimimålet som låg på 50.000 euro.

Waldorfskolan förlorar ekonomiskt stöd

Waldorfskolans kanslist Petra Karlsson intervjuas av Marika Kvarnström
Lagen är tydlig, det är kommunen eller huvudmannen som finansierar grundskolan! Det säger utbildningsminister Tony Asumaa med anledning av att Waldorfskolan är missnöjd över att de i och med ändrade landskapsandelar får mindre stöd än tidigare.

Finlandskabeln borde ha fungerat

Jan Kahlroth intervjuas av Frippe Granlund
De automatiska system, alltså detekteringen, som ska känna av att det blivit ett strömavbrott fungerade inte och därför fungerade inte heller finlandskabeln vid strömavbrottet i morse. Det säger Kraftnät Ålands vd Jan Kahlroth.

Nu är strömmen tillbaka

Mjölkbonden Ole Blomqvist i Gesterby, Sund var utan ström i drygt en timme. Telefonintervju av Kjell Brändström.
Hela Åland utom delar av skärgården blev strömlöst strax efter klockan åtta i morse. En dryg timme senare var strömmen tillbaka.

Eckerö vill utvecklas i egen regi

Kommunstyrelsen i Eckerö kommer att verka för att behålla och utveckla kommunens verksamheter i egen regi! Det beslutet fattades på kommunstyrelsens möte förra veckan då resultatet av den rådgivande folkomröstningen diskuterades.