Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 11 april, 2024 - 10:56
  • Paviljongen på Lilla holmen. Foto: Peter Grönholm.
  • Stadsarkitekten Dominicus Björkman och stadsmiljöchef Susanne Perander. Foto: Peter Grönholm.

Nu har rivningen av Lilla holmens paviljong inletts

Rivningen av paviljongen på Lilla holmen är i full gång sedan ett par dagar tillbaka. 
– Vi fick rivningstillstånd i januari men har avvaktat lite för att förankra planerna med den nya stadsmiljönämnden, säger stadsmiljöchef Susanne Perander.  

På torsdagsmorgonen stod själva paviljongen kvar men rutorna var borttagna.  
– De var av plast för att glasrutorna slogs sönder lite nu och då, säger Susanne Perander. 

Paviljongen, som är byggd på 1980-talet, är i dåligt skick. Det gjordes en extern besiktning av byggnaderna på Lilla holmen förra året. 
– Den har tyvärr fått stå och förfalla och besiktningen visade att det inte fanns mycket annat att göra än att riva den, säger Susanne Perander. 

Där paviljongen står i dag ska en gummiasfaltsmatta med vindskydd och bänkar anläggas. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »