Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 11 maj, 2023 - 13:00Uppdaterad: torsdag, 11 maj, 2023 - 15:38
  • Nu ska det bli skyddsjakt på havsörn. Arkivbild.

Nu får fem havsörnar skjutas vid Lågskär

I morgon fredag får landskapets enhet för jakt-och viltvård inleda skyddsjakt på havsörn inom Lågskärs natura 2000-område, det har landskapsregeringen beslutat. 

Maximalt fem havsörnar får skjutas och tillståndet ges för att trygga överlevnaden för ådungar i området. 

Lågskär är landets viktigaste ejderkoloni och landskapet har tillsammans med bland annat Ådans vänner vidtagit åtgärder under de senaste åren för att öka kolonins livskraftighet och produktivitet. 

Arbetet har gett resultat och antalet häckande ådor har ökat med 60 % sedan åtgärderna började vidtas. Det har dock varit svårt att hitta metoder för att skydda ådungarna efter att de har kommit ut på vattnet. Problemet har varit det stora antalet havsörnar som samlas kring Lågskär ungefär från tidpunkten då ådungarna börjar komma ut på vattnet och sedan har stannat i området tills ungarna har tagit slut. Trots försök med avledande utfodring, ökad närvaro och skrämselförsök med drönare och skrämselskott har effekten på havsörnarna inte varit tillräcklig för att uppnå en ungproduktion som skulle trygga ejderkolonins livskraftighet 

Vi har arbetat aktivt med att öka ejderkolonins livskraft på olika sätt och många av dem har varit framgångsrika, men när det kommer till ådungarna efter att de har kommit ut på vattnet är de fortfarande så hårt utsatta att havsörnens predation överskuggar alla andra faktorer. Ingenting av det vi har provat har lyckats ha effekt i detta skede av häckningen så därför bedömer vi att skyddsjakt är det enda kvarvarande alternativet om ejderkolonins livskraftighet ska kunna säkerställas, säger näringsminister Fredrik Karlström, i ett pressmeddelande. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »