Publicerad: måndag, 17 februari, 2020 - 06:27Uppdaterad: måndag, 17 februari, 2020 - 09:50
  • Norra Åland vill ha en representant i ÅHS-styrelsen. Arkivfoto: Ida Jansson.

Norra Åland vill ha representant i ÅHS-styrelsen

Norra Åland höll mellankommunal ombudsstämma förra veckan och beslöt då att rikta en skrivelse till landskapsregeringen om att regionen önskar representation i styrelsen för Ålands hälso- och sjukvård.

I skrivelsen framför man också önskemål om att vårdcentralen i Godby bör värnas.

Ombudsstämman ansåg också att det är önskvärt att Norra Åland finns representerad i Ådas bolagsstyrelse. Kommundirektörerna ska resonera vidare i den frågan.

På stämman fördes också en allmän diskussion om olika aktuella ämnen, särskilt med fokus på barn- och äldreomsorgsledning, landskapsandelar och kommunindelning.