Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 25 mars, 2024 - 15:38Uppdaterad: torsdag, 28 mars, 2024 - 11:51

Nio svenska regioner i rätten efter VIS-upphandling med Ålands tilltänkta leverantör

Ålands nya vårdinformationssystem ser ut att bli betydligt dyrare än vad man tidigare trott. I Sverige har nio regioner fått vänta på sitt nya journalsystem samtidigt som Konkurrensverket dragit dem inför rätta. Den gemensamma nämnaren är leverantören Cambio.  

Konkurrensverket meddelade i slutet av fjolåret att man kräver nio svenska regioner på 10 miljoner kronor vardera i upphandlingsskadeavgift eftersom man anser att de brutit mot lagen om offentlig upphandling. Det här eftersom regionerna, enligt myndigheten, gjort flera ändringar i avtalen med Cambio då man istället borde ha gjort en ny upphandling. 

Det har även visat sig att regionerna och Cambio kommit överens om att det är bolaget som ska stå för eventuella skadestånd eller upphandlingsskadeavgifter. En överenskommelse som Konkurrensverket kritiserar och är en anledning till att man kräver den högsta möjliga avgiften, förklarar Anna Görgård, processråd vid myndigheten. 
– Upphandlingsskadeavgiften ska tjäna ett avskräckande syfte, att man ska avhålla sig från att göra överträdelser av lagen om offentlig upphandling. Om man då i godo gör upp med en leverantör så motverkar man hela det syftet, säger hon.  

Det är förvaltningsrätten i Karlstad som ska ta ställning till Konkurrensverkets yrkanden.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »