Publicerad: måndag, 5 november, 2018 - 14:32Uppdaterad: tisdag, 6 november, 2018 - 17:11
  • Inget förslag till parlamenten innan regeringarna är överens, anser landskapsregeringen om förslag till ändrad självstyrelselag. Arkivfoto: Malin Lundberg

Nej till ändring av självstyrelselagen

Landskapsregeringen säger nej till förslaget om ändring av självstyrelselagen. I ett utlåtande om riksregeringens proposition till riksdagen skriver landskapsregeringen att den inte kan lämnas innan regeringarna nått enighet om utformning och innehåll.

Det handlar alltså om ett reviderat förslag jämfört med det som den så kallade Ålandskommittén lade fram för drygt ett år sedan. Eftersom man då inte kunde enas om en totalrevision av självstyrelselagen gick man in för att endast revidera de ekonomiska stadgandena. Landskapsregeringen konstaterar nu att det föreslagna ekonomiska systemet är en förbättring men säger nej eftersom finansministeriet ändrat förslaget om avräkningsgrund till 0,44 procent. Det motsvarar inte det som politiskt överenskommits, skriver landskapsregeringen som anser att avräkningsgrunden ska vara 0,45 procent.