Publicerad: fredag, 10 juli, 2020 - 17:15
  • Registreringen ska göras inom 3 månader efter hunden fötts, säger Anssi Welling, specialsakkunnig vid jord- och skogsbruksministeriet. Genrebild/Pixabay.

Nationell ID-märkning och registrering av hundar föreslås

Ett förslag om ett nationellt myndighetsregister för ID-märkning och registrering av hundar har lämnats in på remiss av det finska jord- och skogsbruksministeriet.

Planen med registret är att man vill minska antalet valpfabriker och den illegala införseln av hundar i landet. Landskapsveterinär Mohammad Jaber Alipour tycker att detta behövs, bland annat eftersom det också skulle underlätta djurskyddsärenden och identifieringen av upphittade hundar. Kennelkonsulenten Minna-Lotta Kivinen håller med, men är säger att problem kan uppstå.

- Det finns farhågor när man talar om att registrera alla hundar, vilket inte är samma sak som att föda upp registrerade hundvalpar, säger Minna-Lotta Kivinen, som också tror att begreppen i det hela kan bli oklara.

Om förslaget blir verklighet, vill man ha registret i kraft senast 2023. Lagen gäller i sådana fall också Åland, eftersom det går under lagen om identifiering av djur. Anssi Welling, specialsakkunnig vid jord- och skogsbruksministeriet, säger att registret borde införts för länge sedan, eftersom det i många EU-länder redan finns liknande register, men enligt jord- och skogsbruksministeriet är problemet med exempelvis herrelösa hundar inte lika stort som i andra länder.