Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 19 april, 2010 - 08:47Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

Näringsministern jävar sig om golfen

Den nye näringsministern Torbjörn Eliasson jävar sig i frågan om Stornäsets utbyggnad. Han framhåller att han i juridisk mening inte är jävig eftersom han inte har ekonomisk vinning av att Stornäset byggs ut för golfen, men eftersom han tidigare aktivt verkat för utbyggnaden väljer han ändå, att i sin roll som näringsminister, förklara sig jävig i frågan. Detta för att hans opartiskhet kan ifrågasättas i just denna fråga, och för att ålänningarna ska kunna ha förtroende för landskapsregeringen.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »