Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 27 mars, 2024 - 14:15Uppdaterad: onsdag, 27 mars, 2024 - 14:41

“När kärlek gör ont” – ÅHS broschyr om våld i nära relationer får kritik för sitt namn

Malin Gustavsson, genusvetare och expert på jämställdhet, är kritisk till ÅHS namnval på broschyren När kärlek gör ont - våld i nära relation.

Gustavsson menar att uttryck där våld och kärlek kopplas ihop kan legitimera att våld får ingå som ett kärleksuttryck. Det är problematiskt i ett land som Finland som är en av de länder i Västeuropa med värst statistik gällande våld i nära relationer, säger hon.  
– Vi behöver vara försiktiga med hur vi uttrycker oss när vi vill arbeta mot våld. Tanken är god, man vill uppmärksamma våld i nära relationer, men i ordens betydelse har man inte varit tydlig med vad som är okej vad som inte är okej, säger Gustavsson.  

På ÅHS är sedan årsskiftet en ny arbetsgrupp igång för arbetet med våld i nära relationer. Gruppen har inte övervägt ett namnbyte på broschyren. Ordförande för arbetsgruppen, psykiatrisk sjukskötare Anna Backas, säger att man under gruppens första möten inte prioriterat att prata om namnet på broschyren. Man går nu igenom material och ska framöver lägga till information i broschyren.
Ledande socialkurator Sofia Dahlén, medlem i arbetsgruppen, säger att hon personligen tycker att rubriken på ett slagkraftigt sätt visar de motsättningar som finns i relationer där det förkommer våld. 
– Men det är klart att våld och kärlek inte hör ihop, säger Sofia Dahlén. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »