• Det blir upp till åtta nya rundbanor för friidrotten på dess nya arena. Arkivfoto.
Barbro Sundback förklarar varför man vill satsa på en ny friidrottsarena:
Barbro Sundback förklarar varför man vill satsa på en ny friidrottsarena (lång version från Åland idag)
Publicerad: tisdag, 13 februari, 2018 - 08:14, uppdaterad: tisdag, 13 februari, 2018 - 17:45

Nämnd förordar ny friidrottsarena

Kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn förordar att staden bygger en ny friidrottsarena i Ytternäs och att WHA får en uppvärmd konstgräsplan och utrymmen för skolgymnastiken. Det utlåtandet ger man nu till stadsstyrelsen.

Ordförande Barbro Sundback säger att kultur- och fritidsnämnden haft bra ekonomi de senaste åren och att man har utrymme i budgeten för att betala räntor och avskrivningar för satsningarna.

På nämndmötet i går lade liberalernas John Holmberg fram förslaget att banta kostnaden för läktare vid friidrottsarenan från 500.000 till 100.000 genom att satsa på en flyttbar istället för fast läktare. Hans förslag förlorade med 2-6 i omröstningen.
- Tar man bort 500.000 så tar man ju också bort 250.000 i bidrag från landskapsregeringen. Det är en ekonomisk fördelaktig situation för stan att bygga den här läktaren nu, säger Barbro Sundback.

Vad gäller valet av konstgräs på WHA säger Sundback att det i nuläget inte finns något mer miljövänligt alternativ som är ekonomiskt försvarbart. Däremot tänker man anlägga brunnar runt planen där granulat från planen kan samlas upp.

Fler Nyheter

Ny lastramp byggs i Torsholma

En ny lastramp ska byggas vid Torsholma, Lilla Hummelholm så att två fartyg fristående från varandra kan lossa och lasta.

Thörnroos reserverar sig i avbytarfråga

Centerns Veronica Thörnroos reserverar sig mot finans- och näringsutskottets betänkande gällande landskapsregeringens förslag till ny avbytarlagstiftning.

Varvstiden för Baltic Princess förlängs

Tallink-Siljas fartyg Baltic Princess blir på varv längre än planerat.

Avslag för motion om åländska gymnasieprov

Det är olyckligt att det förekommer språkfel i studentskrivningar! Det anser lag- och kulturutskottet som uppmanar landskapsregeringen att följa den språkliga utvecklingen. Utskottet föreslår ändå att lagtinget ska förkasta en motion av Axel Jonsson, Ålands framtid, som vill att man utarbetar en åländsk gymnasieexamination som har förutsättningar att fungera felfritt på svenska.

126.600 euro för Kökarbutiken

Aktieemissionen för Nya Kökarbutiken fortsätter gå som tåget. Nu har 126.600 euro kommit in, vilket vida överstiger minimimålet som låg på 50.000 euro.

Waldorfskolan förlorar ekonomiskt stöd

Waldorfskolans kanslist Petra Karlsson intervjuas av Marika Kvarnström
Lagen är tydlig, det är kommunen eller huvudmannen som finansierar grundskolan! Det säger utbildningsminister Tony Asumaa med anledning av att Waldorfskolan är missnöjd över att de i och med ändrade landskapsandelar får mindre stöd än tidigare.

Finlandskabeln borde ha fungerat

Jan Kahlroth intervjuas av Frippe Granlund
De automatiska system, alltså detekteringen, som ska känna av att det blivit ett strömavbrott fungerade inte och därför fungerade inte heller finlandskabeln vid strömavbrottet i morse. Det säger Kraftnät Ålands vd Jan Kahlroth.

Nu är strömmen tillbaka

Mjölkbonden Ole Blomqvist i Gesterby, Sund var utan ström i drygt en timme. Telefonintervju av Kjell Brändström.
Hela Åland utom delar av skärgården blev strömlöst strax efter klockan åtta i morse. En dryg timme senare var strömmen tillbaka.

Eckerö vill utvecklas i egen regi

Kommunstyrelsen i Eckerö kommer att verka för att behålla och utveckla kommunens verksamheter i egen regi! Det beslutet fattades på kommunstyrelsens möte förra veckan då resultatet av den rådgivande folkomröstningen diskuterades.