Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 27 september, 2022 - 05:57Uppdaterad: tisdag, 27 september, 2022 - 08:02

Nämnd äskar om medel för Svinö generalplan

Stadsutvecklingsnämnden i Mariehamn äskar om medel i arbetet med att fram förslag till Svinö generalplan.

Man vill anlita externa konsulter som ska göra nödvändiga utredningarna och förvaltningens bedömning är att det skulle kosta 60.000 euro.

Detta beslöt nämnden i samband med att man godkände nämndens budget, verksamhetsplan och detaljbudget för nästa år.

Nämndens ordförande Barbro Sundback (S), understödd av Michele Ferrari (Lib) och Dexter Mäkelä (S), ville inte att man skulle äska om tilläggsmedlen för arbetet med generalplanen. Majoriteten understödde dock stadsarkitektens förslag.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »