Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 13 februari, 2024 - 05:56Uppdaterad: tisdag, 13 februari, 2024 - 08:31

Museer tilldelas verksamhetsbidrag av LR

Ålands sjöfartsmuseum och Ålands jakt- och fiskemuseum tilldelas varsitt verksamhetsbidrag för 2024 av landskapsregeringen. 

Sjöfartsmuseet beviljas 330 000 euro för verksamheten 2024, dessutom beviljas 40 000 euro för museifartyget Pommerns löpande underhåll. Därtill utbetalas ett landskapsstöd till Mariehamns stad på drygt 80 000 euro för renoveringen av Pommern. 

Jakt- och fiskemuseet tilldelas 70 000 euro för årets verksamhet samt 70 000 euro för fortsatt renovering av museibyggnaden. 

Landskapsregeringen beslöt även att betala ett stöd på 112 000 euro till Nordens institut på Åland, NIPÅ. Det enligt ett avtal mellan Nordiska ministerrådet och landskapsregeringen där landskapsregeringen ska lämna ett årligt finansiellt stöd till NIPÅ. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »