Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 3 november, 2022 - 06:09Uppdaterad: torsdag, 3 november, 2022 - 07:23
  • Anders Holmberg med flera lämnade in en motion som syftar till att få ner stadens koldioxidutsläpp och kostnader. Arkivfoto.

Motioner om bilpool och vedeldning

Flera motioner lämnades in i samband med stadsfullmäktiges möte förra veckan.

Anders Holmberg, Rolf Granlund med flera föreslår att stadsstyrelsen ges i uppdrag att ta reda på hur många fordon Mariehamns stad har i dag och utreda hur man kan effektivisera användningen av fordonen och minska fordonsparken. Man vill också att staden ser över om förvaltningen och Mariehamns bolag skulle kunna samordna användningen av fordon via en bilpool, allt i syfte att få ner koldioxidutsläpp och kostnader.

Leif Holländer lämnade in tre motioner. Han föreslår att staden inleder en informationskampanj om hur man eldar på ett säkert och miljövänligt sätt, att staden upprioriterar vinterunderhållet för sina gång- och cykelvägar, särskilt huvudlederna, och han föreslår att staden ska ta eget ansvar för kollektivtrafiken i Mariehamn, ett ansvar som i dag vilar på landskapsregeringen.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »