Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 12 oktober, 2010 - 09:03Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

Mörkertal av olagfarna jordförvärv

Lantmäteribyrån i Mariehamn får inget besked från landskapsregeringen när en person utan åländsk hembygdsrätt fått avslag att äga och besitta en fastighet. Därför kan inte heller olagfarna fastighetsköp avföras ur registret. I går berättade kansliminister Roger Eriksson i Ålands Radio att landskapsregeringen aldrig haft en fungerande uppföljning av vad som händer med de fastigheter där köparen fått avslag om jordförvärv. När man köpt en fastighet skall man söka om lagfart på fastigheten, men de finns de som låter bli att göra det och då kan de äga fastigheten trots avslaget hos landskapsregeringen. Från årsskiftet är det lantmäteribyrån som sköter lagfarterna, och inskrivningssekreterare Ingemaj Granström skulle kunna hjälpa till med uppföljningen om hon fick landskapsregeringens beslut om avslag till kännedom.- Jag skulle i alla fall kunna avföra vissa fastighetsköp ur registret. Nu har vi ett mörkertal här som ingen vet hur stort det är, säger hon.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »