Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 28 april, 2021 - 11:34Uppdaterad: onsdag, 28 april, 2021 - 13:00
  • Möckelö och Sviby ökade mest. Arkivbild.

Möckelö leder befolkningstillväxten

Under 2020 var befolkningstillväxten på Åland klart störst i Möckelö i Jomala, där invånarantalet ökade med drygt 100 personer.

Också under perioden 2000–2020 ligger Möckelö i topp med en ökning på nästan 500 personer. Det visar statistik från Åsub.

På andra plats när det gäller ökning under 2020 kommer Möckelös grannby Sviby där invånarna blev närmare 40 flera. I Jomala växte också Prästgården och Björsby med ett tiotal personer vardera. Övriga byar på landsbygden där befolkningen ökade med tio personer eller flera finns alla i Lemland, nämligen Lemböte, Söderby, Flaka och Nåtö. Av landsbygdens 185 bebodda byar ökade folkmängden i drygt 70 och minskade i lika många, medan något över 40 hade oförändrat invånartal.

Godby med sina nästan 950 invånare är fortfarande klart störst på landsbygden med 300 personers marginal till Möckelö som gick om Vesterkalmare. Nästan 50 av byarna på landsbygden har 100 invånare eller mera.

I Mariehamn ökade befolkningen mest i Västra Ytternäs, där invånarna blev 30 flera. Totalt växte södra staden med närmare 60 personer tack vare uppgång också i Västernäs och Ytternäs.

I skärgården ökade invånarantalet i 18 byar, minskade i 23 och var oförändrat i 19. Den största ökningen hade Sottunga med ett plus på 14 personer samt Brändö och Vårdö byar där folkmängden ökade med sex personer.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »