Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: lördag, 23 september, 2017 - 11:28Uppdaterad: lördag, 23 september, 2017 - 11:29
  • Föräldrar har skrivit till Södra Ålands högstadiedistrikt om skolskjutsarna. Bland annat tycker man barnens väntetid på mellanhållplatsen där de byter från taxi till buss är för lång. Arkivfoto: Emma Lindvall.

Missnöje med skolskjuts i Hammarland

Två föräldrar till ett barn i Kyrkby högstadieskola är missnöjda med skolskjutsarna i Hammarland och har lämnat in en skrivelse till Södra Ålands högstadiedistrikt.

Bland annat skriver föräldrarna att man inte fått någon information om skolskjutsarna inför skolstart, vilket man tycker ger elever och familjer en otrygg start på läsåret. Man tycker också att elevernas väntetid på mellanhållplatsen där de byter från taxi till buss är för lång, cirka 20 minuter varje morgon. Man är också kritisk till att trafikidkaren slagit ihop två linjer till en.

Förbundsstyrelsen för högstadistriktet antecknade föräldrarnas skrivelse till kännedom på sitt senaste möte. Man beslöt också att väntetider mellan framkörningslinjer och busslinjer får vara högst tio minuter och i anbudsförfrågan inför nästa år ska man skriva att trafikidkarna inte får slå ihop skolskjutslinjer utan att först fråga beställaren.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »