Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 23 februari, 2021 - 16:10Uppdaterad: tisdag, 23 februari, 2021 - 18:17
  • Genrebild. Foto: ÅRTV

Missförstånd kring subventionerade coronatest

Frågan om vilka som har rätt till de av landskapsregeringen subventionerade coronatesten, till exempel för arbetsresor till Sverige, har diskuterats flitigt bland annat på sociala medier.

En uppfattning som förts fram är att alla som ska på en sådan resa borde ha rätt till ett subventionerat test och intyg.

Medimar och ÅHS, som sköter testerna, har dock uppfattat landskapsregeringens beslut som att det subventionerade priset enbart gällde för enskilda näringsidkare, alltså inte för arbetsresor som genomförs av anställda vid större företag.

Detta har lett till en hel del diskussioner och hårda ord, bland annat gentemot Medimars personal.

-Det handlar om ett missförstånd där ÅHS och Medimar gjort en för snäv tolkning av vårt beslut, vilket kan bero på otydlig information från vår sida. Men nu är alla oklarheter utredda, säger social- och hälsovårdsminister Annette Holmberg-Jansson.

Ett subventionerat coronatest och intyg kostar 50 euro hos Medimar, ett test till ordinarie pris kostar 230 euro. Alla som bor på Åland har rätt till denna subvention om den behövs för personens hälsa, vård, försörjning eller studier.

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »