• MISE fasar nu ut de gröna kompostpåsarna mot papperspåsar.
  • MISEs verksamhetsledare Sofie Dahlsten
Sofie Dahlsten:
En längre intervju med Sofie Dahlsten (från Åland idag)
Publicerad: torsdag, 4 juli, 2019 - 06:15, uppdaterad: torsdag, 4 juli, 2019 - 17:26

MISE fasar ut majsstärkelsepåsar

Mise har sedan början av året börjat fasa ut de nedbrytbara gröna kompostpåsarna för att på sikt övergå till att helt använda papperspåsar.

- Vi gör det här av tre anledningar. Dels vill vi undvika att vanliga plastpåsar hamnar i kompostmaterialet för att de förväxlas, något som redan idag är ett problem. Den andra anledningen är att vi skulle vilja ha en biogasanläggning på Åland, och då behöver vi ett material som består mer av papper, och så har papperspåsar en mer energi-effektiv livscykel som påverkar miljön mindre, säger Sofie Dahlsten, miljöingenjör och verksamhetsledare på MISE.

Idag är det främst flerbostadshus och kommunala anläggningar som storkök som använder de nya papperspåsarna, men under 2020 är tanken att egnahemshusen ska med i systemet.
- Papperspåsarna kanske inte klarar fukt lika bra som majsstärkelsepåsarna gjort, men vi tror inte att det blir något problem när man väl anpassat sig, säger Dahlsten.

Fler Nyheter

Var lång bordläggning laglig?

Anna Janson, ordförande kommunstyrelsen Lemland
Lemlands kommunfullmäktige beslöt i juni i år att inte utse några representanter till den grupp som ska styra kommunsammanslagningen, ett beslut som kommunstyrelsen nu funnit att inte är lagligt.

Jomala ser ut att godkänna räddningsmyndighet

Kommunstyrelsen i Jomala föreslår inför fullmäktige att man ska godkänna det avtalsförslag som finns för den gemensamma räddningsmyndigheten på Åland.

Sandtag kan gynna myrar

Ett sandtag nära två särskilt skyddsvärda myrar i Jomala skulle troligen inte påverka myrarna negativt.

Segelfartyg gästar Mariehamn

Imorgon onsdag gästas Mariehamn av tre segelfartyg som lägger till vid Kraftverkskajen.

Saltvik skjuter upp kommunreform

Kommundirektör Ewa Danielsson intervjuas av Felix Quarnström
Kommunstyrelsen i Saltvik beslöt att bordlägga ärendet om att utse representanter till förhandlingarna för kommunreformen.

Viking Lines näst bästa halvårsresultat sedan 2010

Viking Lines vd Jan Hanses:
Viking Line presenterade idag sitt halvårsresultat för 2019. Bolaget redovisar en förlust på 8,8 miljoner för årets sex första månader.

Utbildningar inleds inom bygg, maskin- och metallbranscherna

Ålands gymnasium inleder sysselsättningsfrämjande utbildning inom bygg och maskin- och metallbranscherna.

LR hördes inte i tid om nya postbestämmelser

Landskapsregeringen fick inte lämna in utlåtande om nya bestämmelser i Världspostkonventionen inom utsatt tid, trots att vissa av bestämmelserna finns inom landskapets lagstiftningsbehörighet.

Ett gäng förde oväsen – brottsanmälan upprättades

Polisen meddelar att man under nattpasset till tisdagen fick en anmälan om att ett gäng unga människor som förde oväsen och oenighet i ett grannskap på landsbygden, så mycket att polisen kallades till platsen.