Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 18 juni, 2021 - 14:49Uppdaterad: fredag, 18 juni, 2021 - 17:16
  • Mise gick 40.000 back år 2020. Arkivfoto.

Mise drygt 40.000 euro på minus

Ålands miljöservice, Mise, gick drygt 40.000 euro minus under verksamhetsåret 2020.

Mise gjorde under 2020 en stor förändring av avfallshanteringssytemet vilket har medfört merkostnader som enligt styrelseordförande Anna Holmström har varit svåra att budgetera.
- Mise är inne i en stor förändringsprocess och de har medfört osäkerhetsfaktorer i budgeteringen för 2020 som sedan resulterade i det här försämrade resultatet.

Bolagsstämman godkände bokslutet och beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

 

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »