Publicerad: fredag, 30 november, 2018 - 16:50
  • Brändös budgetförslag visar ett stort minus. Arkivfoto: Hasse Persson-Bru.

Minus på 400.000 euro i Brändös budgetförslag

Kommunstyrelsen i Brändö budgeterar för ett minus på 400.000 euro nästa år.

Kommundirektör John Wrede säger att de sociala utgifterna har ökat med 150.000 euro och därtill har landskapsandelarna minskat. Samtidigt planerar man investeringar för 700.000 euro under 2019.
- Den största investeringen är ett kedjehus i Bellarshamn för ungefär 500.000 euro, säger Wrede.

Kedjehuset skulle rymma två ungefär 90 kvadratmeter stora bostäder. I dag har kommunen mest ettor och tvåor till uthyrning, så det här är en typ av bostad som saknas enligt kommundirektören. Man vill också tänka på miljön när man bygger kedjehuset och satsa på bergvärme och solpaneler.
- Vi hoppas kunna locka barnfamiljer när huset står färdigt, säger Wrede.

Den 10 december tar kommunfullmäktige ställning till budgetförslaget.