Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 3 april, 2024 - 21:15Uppdaterad: onsdag, 3 april, 2024 - 21:15

Minskade Paf-bidrag hotar föreningar inom Funktionsrätt Åland

Flera föreningar inom Funktionsrätt Åland har fått minskade Paf-bidrag i så stor utsträckning att de inte längre kan upprätthålla en ändamålsenlig verksamhet. Verksamhetsledare Karl Wahlman efterlyser tydligare regler kring hur Paf-bidragen får användas av föreningarna, i en skrivelse till landskapet.

Man vill även se en säkerställning av stödet till tredje sektorn genom fleråriga bidrag. Man vill att bidragssökarna på ett bättre sätt ska involveras i processen, till exempel genom att handläggaren i ett tidigt skede kontaktar föreningar som riskerar nedskärningar i sin finansiering.
 
Skrivelsen initierades av Ålands hörselförening som fått markant sänkta bidrag för att de bland annat ägnat sig åt att serva och sälja reservdelar till hörapparater. 
– Som jag uppfattar det blir de bestraffade för att de bedriver någonting som landskapsregeringen plötsligt anser vara lagstadgad verksamhet, vilket de inte får bedriva enligt de nu rådande riktlinjerna för Paf-bidrag, säger Wahlman.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »