Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 18 april, 2011 - 18:17Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:21

Minskad vinst ökad utdelning för PAF

Ålands Penningautomatförening, PAF, redovisar en miljon euro lägre i rörelsevinst för fjolåret än året innan. Enligt bokslutet som offentliggjordes i dag minskade rörelsevinsten för moderbolaget PAF med 12,2 procent till 7 miljoner euro och för koncernen som helhet med 45,5 procent till 2,1 miljoner. Styrelsen föreslår ändå att åtta miljoner euro, en miljon mer än i fjol, utdelas till landskapsregeringen för fördelning till allmännyttig verksamhet.Mer om PAF:s resultat kan ni höra i nyheterna i morgon bitti.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »