Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 28 februari, 2024 - 06:57Uppdaterad: onsdag, 28 februari, 2024 - 10:41

Minskad vinst för Ålands skogsindustrier

Ålands skogsindustrier gjorde en lite mindre vinst 2023 jämfört med året innan medan omsättningen ökade en aning. 

Vinsten före bokslutsdispositioner och skatter var knappt 1,5 miljoner euro. 2022 var vinsten drygt 1,8 miljoner euro. Omsättningen var drygt 18,6 miljoner euro, vilket var ungefär 80 000 euro högre än året innan. 

Det var främst efterfrågan och priset för sågade varor som gjorde att vinsten sjönk jämfört med året innan. Däremot hade priserna på cellulosaflis och bioenergi positiv inverkan på resultatet. Dessutom hade Ålands skogsindustrier lägre kostnader för el och personal under 2023 jämfört med 2022. 

Styrelsen skriver i bokslutskommunikén att utmaningar under 2024 är låga virkesvolymer, att den svaga konjunkturen för sågade varor fortsätter medan försäljningen av cellulosaflis och bioenergi förväntas fortsatt vara god. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »