Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: lördag, 10 oktober, 2020 - 12:27
  • Landskapsregeringen med Veronica Thörnroos i spetsen har skickat ett utlåtande till Ålandsdelegationen som ska höras av social- och hälsovårdministeriet om förändringar i lagen om smittskydd.

Ministerium vill ha utlåtande från Ålandsdelegationen

Social- och hälsovårdsministeriet begär att Ålandsdelegationen ska ge ett utlåtande om förslaget till lag om smittskydd.

Man vill veta hur lagförslaget förhåller sig till självstyrelselagen. Landskapsregeringen har tidigare kritiserat förändringarna och anser att regeringens proposition innehåller sådana omfattande ändringar samt är så pass bristfällig gällande utredningar och konsekvensbedömningar att lagförslaget bör återremitteras till statsrådet.

I går skickade landskapsregeringen i sin tur ett utlåtande till Ålandsdelegationen där man bifogade professor Martin Scheinins rapport om Åland under undantagsförhållanden. Landskapet skriver att frågan om lagtinget har lagstiftningsbehörigheten att reglera en viss fråga inte kan bero på i vilken lag riket väljer att föra in en bestämmelse som reglerar frågan. Därför anser landskapsregeringen att man i smittskyddslagen inte kan ta in materiella bestämmelser som kringskär landskapets lagstiftningsbehörighet.

-Följdriktigt borde t.ex. begränsningar i näringsverksamhet tas in i den normala lagstiftningen som reglerar näringsverksamheten, inte i smittskyddslagen, skriver landskapsregeringen.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »