Publicerad: fredag, 22 maj, 2020 - 15:33Uppdaterad: fredag, 22 maj, 2020 - 16:52
  • Alfons Röblom (HI) representerar landskapsregeringen på Flexens bolagsstämma. Foto: Nina Smeds

Minister Röblom på Flexensstämma

Hållbarhetsminister Alfons Röblom (HI) representerar landskapsregeringen på Flexens Ab:s bolagsstämma.

Ersättare är elinspektör Johnny Lindström. Bolaget har meddelat att bokslutet presenteras via nätet och bolagsstämman genomförs med avvikelse från de formella kraven.

Landskapsregeringen har också utsett byråchef Sten Eriksson till observatör i styrgruppen för harmonisering av byggregler i Norden. Till ersättare utsågs plan- och bygglagsingenjör Peter Mattsson.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »