Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 30 januari, 2023 - 14:31Uppdaterad: måndag, 30 januari, 2023 - 17:06

Mindre strömming men mer abborre fångades ifjol

88 miljoner kilo. Så stor var den sammanlagda fångsten för Finlands kommersiella fiskare under fjolåret. Det visar Naturresursinstitutet Lukes preliminära siffror och Åland ingår i statistiken.

Fångsten var nästan 10 miljoner kilo mindre än året innan. Merparten av den fångade fisken är strömming och strömmingsfångsten minskade med sju miljoner kilo till totalt 70 miljoner kilo. Sedan millennieskiftet har den årliga fångsten på strömming bara varit mindre två gånger.

Ökade gjorde däremot fångsten av abborre, siklöja, nors och lake.

- Abborrfångsten ökade, med undantag för Finska viken, och uppgick enligt de preliminära siffrorna till cirka en miljon kilo. Fångsterna av siklöja och nors var i fjol över medeltalet, medan fångsterna av lax, öring, sik, gös och mört var fortsatt små. De mindre fångstmängderna beror bland annat på att det fiskas mindre. Under de senaste tio åren har antalet aktiva fiskare minskat från över 2.100 till mindre än hälften. Andra bidragande faktorer som påverkar fångstmängderna är att fiskarna åldras och att sälar och skarvar ökat i antal, säger överaktuarie Pirkko Söderkultalahti i ett pressmeddelande.

Ifjol var medelåldern för kommersiella fiskare i Finland 59 år.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »