Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 19 april, 2010 - 14:42Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

Mindre avverkning trots skatterabatt

Trots att de åländska skogsägarna fick möjlighet att utnyttja en skatterabatt på 50 procent vid försäljning av virke minskade avverkningen något i fjol jämfört med år 2008. Det framgår av Ålands Skogsvårdsförenings verksamhetsberättelse. Drygt 176.000 kubikmeter avverkades vilket innebär att målet på 208.000 kubikmeter per år inte har uppnåtts sedan 2004. Enligt skogsvårdsföreningens verksamhetsledare Torbjörn Björkman kan betydligt mera skog utnyttjas för industriell produktion eftersom den årliga tillväxten är hela 400.000 kubikmeter.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »