Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 29 april, 2021 - 14:16Uppdaterad: torsdag, 29 april, 2021 - 14:17
  • Äldreboendet Kapellhagen är i behov av upprustning, nu finns kapital i den kommunala kassan.

Millenniets bästa resultat för Lumparland

Lumparlands kommun gör i bokslutet för 2020 ett rörelseresultat på drygt 220.000 euro, att jämföra med underskottet på 161.000 euro året före.

Det är första gången sedan 2017 man gör ett plusresultat och dessutom är det det bästa resultatet kommunen presenterat under hela millenniet.

- Vi hade budgeterat för ett underskott på 100.000 euro. Vi har bland annat högre skatteinkomster än budgeterat, säger kommundirektör Mattias Jansryd.
Det positiva årsbidraget är 392.000 euro.
- Det är välbehövligt för att säkra likviditeten en längre period framåt så vi inte hamnar på obestånd, vilket var farhågan när man såg på våra prognoser. Det såg inte alls bra ut, säger Mattias Jansryd.
Hela bokslutsboken är ännu inte offentlig utan delges de förtroendevalda den 13 maj.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »