Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 16 juli, 2014 - 17:51Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 09:58

Miljöprofessor förespråkar GMO på Åland

Åland borde se fördelarna med att använda GMO i jordbruket, det menar Torbjörn Fagerström som är professor i växtekologi.

– Det är väldigt sorgligt om man inte tar vara på den moderna växtförädlingen ger, inte minst ur miljösynpunkt. Exempelvis finns vetegrödor som minskar kvävegödslingen som är ett av de stora miljöproblemen i Östersjön ,säger Torbjörn Fagerström.

Åland som idag är ett GMO-fritt område något som Fagerström är kritisk till. Han tycker att man istället ska bedöma varje enskild gröda om dem gagnar Åland eller inte.

Men enligt miljöminister Carina Aaltonen så kommer det inte bli några GMO-odlingar på Åland, bland annat eftersom avståndsgränserna på hur tätt konventionellt odlade grödor och GMO-gröder får växa är så pass långa så det inte kan bli aktuellt.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »