Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 19 november, 2021 - 15:19Uppdaterad: fredag, 19 november, 2021 - 17:04
  • Miljonöverskottet beror delvis på coronapandemin, enligt ÅHS styrelseordförande Wille Valve.

Miljonöverskott beräknas för ÅHS

ÅHS beräknar ett överskott på 1,1 miljoner euro för 2021.

Det berättar ÅHS styrelseordförande Wille Valve (MSÅ) efter att den senaste kvartalsuppföljningen presenterats på det styrelsemöte som hölls i dag på morgonen.

Överskottet fördelar sig på minskade personalkostnader, mindre köpta tjänster och mindre extern vård utanför Åland än vad som budgeterades.
- Detta har delvis sina rötter i den väldigt ovanliga situation som ÅHS befunnit sig i under pandemin. Patienter har tenderat att inte velat uppsöka verksamheten i lika hög grad och köpta tjänser har sett annorlunda ut. Det har skett en verksamhetsförskjutning från det normala till coronabudgeten och coronabudgeten får vi ersatt från staten. Den eventuella överskottsmiljonen återgår vid årets slut till landskapet och stärker landskapets ekonomiska situation, säger Wille Valve.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »