Publicerad: måndag, 6 juli, 2020 - 15:35Uppdaterad: måndag, 6 juli, 2020 - 17:30
  • Foto: ÅRTV

Miljoner i stöd för kulturevenemang

I riksregeringens fjärde tilläggsbudget föreslogs ett tilläggsanslag för att underlätta för de branscher inom kultur och idrott som lider av coronapandemin.

Riksdagen godkände budgeten och enligt den får organisationer som ordnar kulturevenemang ett understöd på 9,6 miljoner euro.
Också åländska föreningar kan ta del av stödet för evenemang planerade mellan den 1 juni och den 31 augusti.

Ansökan görs till Undervisnings- och kulturministeriet.