Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 30 maj, 2024 - 05:53
  • Fiskevårdsinspektör Kaj Ådjers. Foto: Peter Grönholm
  • Foto: Peter Grönholm
  • Gäddyngel. Foto: Peter Grönholm

En miljon nya gäddor redo att inta åländska vatten

En miljon gäddyngel från Ålands fiskevårdscentrum i Guttorp är redo att planteras ut i åländska vatten. 

– Vi har planterat ut gäddor sedan 1994 och inräknat årets fiskar når vi 30 miljoner utplanterad gädda, säger fiskevårdsinspektör Kaj Ådjers
Det åländska gäddbeståndet mår överlag bättre än till exempel det svenska och Kaj Ådjers tror att utplanteringen är en faktor till det. 

– Forskarna jag talat med tror inte att det beror på utplantering, men man kan konstatera att vi har hyggligt gäddbestånd medan de i Sverige har sämre, säger Kaj Ådjers. 

Förutom Guttorp finns det privatpersoner som också planterar ut gäddyngel, bland andra Karl-Erik Sommarström som under nästan samma period planterat ut 14 miljoner gäddor.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »