Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 6 februari, 2018 - 14:16Uppdaterad: tisdag, 6 februari, 2018 - 17:30
  • Ulf Simolin är miljösamordnare i Mariehamn. Foto: Sara Lindroos

Mikroskräp i dagvatten främst från trafiken

Delar av det dagvatten som rinner vidare till Slemmern innehåller relativt höga koncentrationer mikroskräp.

 Den största delen av dessa partiklar är så kallade svarta partiklar som kommer från trafiken, fragment av bildäck och förbränningspartiklar, något som inte förvånar Ulf Simolin, miljösamordnare vid Mariehamns stad.

Det var i september och oktober som dagvattenprover samlades in och dessa prover visar att det finns en koncentration av svarta partiklar på 10.000 partiklar per liter vid Nabben, och 7.000 partiklar per liter vid Lilla Holmen. Prover vid Lotsbroverket visar att det fanns en koncentration av mikroskräp på 30.000 partiklar på inkommande vatten till verket, men utkommande vatten var renat till 700 partiklar per liter.

I mätningen har man delat upp svarta partiklar och mikroplaster, och även mikroplaster hittades i proverna. Men koncentrationen är försvinnande liten i jämförelse med de svarta partiklarna. Om de här halterna av mikroskräp kan innebära fara för miljö, djur eller människor måste studeras vidare säger Simolin.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »