Publicerad: tisdag, 14 januari, 2020 - 14:37Uppdaterad: tisdag, 14 januari, 2020 - 17:12
  • Malin Pussinen och Ylva Watkins från MGF. Foto: Josefina Jansson

MGF söker stöd för hallbygget

Mariehamns gymnastikförening, MGF, har skickat in en skrivelse till Lemlands kommun där dom anhåller om ett projektstöd på 15.000 euro.

Stödet ska hjälpa till att förverkliga projektet med att bygga en gymnastikshall eller projekt Gymnastikarena Åland som MGF kallar det. Hallen planeras att byggas i Möckelö, Jomala, och total kostnad beräknas bli 2,75 miljoner euro.

MGF riktar sig till de kommuner som har flest medlemmar i föreningen för projektstöd.

Kommundirektör Mikael Smeds föreslog att anhållan skulle avslås med motiveringen om att kommunens ekonomiska situation inte möjliggör beviljande av bidraget. Men kommunstyrelsen beslöt att återremittera ärendet för att bjuda in MGF till styrelsens möte i mars.