Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 17 augusti, 2022 - 06:12
  • Förslaget till ny vallag får mest ros i remissrundan. Arkivbild.

Mest ros i remissrunda om ny vallag

Responsen på förslaget till ny vallag är mestadels positiv i den remissrunda som gjorts.

I förslaget tas möjligheten till internetröstning bort, något som misslyckades vid det senaste valet, samtidigt som förenklingar gällande förtidsröstning genomförs.

Vid både kommunal- och lagtingsvalet ska personer som är bosatta utanför Åland samt personer som vistas utanför Åland kunna förtidsrösta vid ett förtidsröstningsställe.Vid valet 2023 är intentionen att allmänna förtidsröst-
ningsställen ska finnas i Helsingfors, Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Bryssel.

Åland Post skriver i sitt yttrande att det är positivt att man genom lagändringen kan beställa röstningshandlingar så tidigt som tre månader före valet, däremot är det olyckligt att handlingarna kan beställas så sent som den femte dagen före valet.

Ålands handikappförbund anser att lagen bör innehålla krav på att de platser som väljs som röstningsställen – både på och utanför Åland – ska vara fullt tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

”Det räcker inte med att det finns en ramp in i vallokalen – alla som vill rösta ska kunna ta del av informationen och övrigt som berör valet och röstningen”, skriver de.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »